SWITCH DELL NETWORKING N2024P, L2, POE+, 24X 1GBE + 2X 10GBE SFP+ FIXE – Giá đại lý