SWITCH DELL NETWORKING N2024, L2, 24X 1GBE + 2X 10GBE SFP+ FIXED PORTS – Giá đại lý