RAM PATRIOT PC DDR4 - 8GB PSD48G240082 – Giá đại lý