RAM PATRIOT PC DDR4 - 8GB PSD48G213381H – Giá đại lý