RAM PATRIOT PC DDR3 - 8GB PSD38G16002 – Giá đại lý