RAM PATRIOT LAPTOP DDR3 - 8GB PSD38G1600L81S – Giá đại lý