RAM PATRIOT LAPTOP DDR3 - 4GB PSD34G1600L81S – Giá đại lý