RAM PATRIOT GAMING PC DDR4 DUAL KIT - 2 X 8GB PV416G240C5K – Giá đại lý