RAM PATRIOT GAMING PC DDR4 DUAL KIT - 2 X 4GB PV48G240C5K – Giá đại lý