RAM Avexir Series 8GB (1x8GB)DDR4 Bus 2133 MHz - 1BW - Budget – Giá đại lý