QUẦN DÙNG TRONG KHO ĐÔNG LẠNH JP-TB-Q-60 – Giá đại lý