PHẦN MỀM TRUNG KẾ 16 KÊNH IP KX-NSM116X – Giá đại lý