PHẦN MỀM TRUNG KẾ 08 KÊNH IP KX-NSM108X – Giá đại lý