PHẦN MỀM TRUNG KẾ 04 KÊNH IP KX-NSM104X – Giá đại lý