PHẦN MỀM TĂNG THỜI GIAN GHI ÂM KX-NSU001X – Giá đại lý