PHẦN MỀM MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2019 64BIT P73-07788 – Giá đại lý