PHẦN MỀM MÁY NHÁNH 20 KÊNH IP SOFTPHONE/IP-PT KX-NSM220X – Giá đại lý