PHẦN MỀM CHO PHÉP 02 NGƯỜI SỬ DỤNG GHI ÂM 2 CHIỀU KX-NSU301X – Giá đại lý