Ổ cứng SSD Transcend SSD230S 128Gb SATA3 (đọc:560MB/s /ghi: 500MB/s) – Giá đại lý