MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ THẺ X628C/USB+ID – Giá đại lý