MÁY CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT THẺ RA VÀO SUPREMA XPASS XPH – Giá đại lý