Màn hình LG 27MP89HM-S Siêu phẩm bốn phía không viền – Giá đại lý