MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT VÀO RA KOBIO K20 - VÂN TAY/ THẺ – Giá đại lý