M2SSD INTEL OPTANE 32GB PCIE NVME 3.0 X2 (ĐỌC: 1350 MB/S, GHI: 290 MB/ – Giá đại lý