KX-TE82480 - CARD MỞ RỘNG 2 TRUNG KẾ TỔNG ĐÀI KX-TES824 – Giá đại lý