KX-TE82474 - CARD MỞ 8 THUÊ BAO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 – Giá đại lý