KX-TDA0190 - CARD OPTION DÙNG CHO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC – Giá đại lý