KX-TDA0158: TRẠM THU PHÁT KHÔNG DÂY 8 KÊNH PANASONIC – Giá đại lý