KX-NSF990X - LICENSE KÍCH HOẠT QUẢN LÝ MÁY IP PHONE TỔNG ĐÀI KX-NS300 – Giá đại lý