HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO ĐA CỬA SOYAL AR-716EI – Giá đại lý