GIMBAL CHỐNG TRUNG 3 TRỤC, 3 CHẾ ĐỘ YI ACTION B19 – Giá đại lý