GeIL DDR4 8/2400 SUPER LUCE RED DUAL CHANNEL KIT – Giá đại lý