GATEWAY GSM DINSTAR UC2000-VF-16G V131 – Giá đại lý