Gateway giao tiếp 1 luồng E1- ISDN Yeastar TE100 – Giá đại lý