GATEWAY DINSTAR GSM UC2000-VG-32G GSM BOARD – Giá đại lý