Gateway 4 luồng E1 – ISDN 120 kênh (PRI) SYNWAY SMG2120S – Giá đại lý