Gateway 1 luồng E1 – ISDN 30 kênh (PRI) SYNWAY SMG2030L – Giá đại lý