Điện thoại IP Grandstream GXP2200 ext – Giá đại lý