DDRam 4 Transcend ECC 8GB/2133 Registered – Giá đại lý