DÂY CÁP USB 2.0 VENTION MALE TO MALE VAS-A06-B150-N – Giá đại lý