ĐẦU GHI HÌNH SAMSUNG SRD-1656DP 16 KÊNH – Giá đại lý