ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 4 KÊNH KB VISION CVI (KB8104D) – Giá đại lý