ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 16 KÊNH KB VISION CVI (KB8116D) – Giá đại lý