ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-894P 8 KÊNH – Giá đại lý