ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-494P 4 KÊNH – Giá đại lý