ĐẦU GHI HÌNH AHD SAMSUNG SRD-1685P 16 KÊNH – Giá đại lý