ĐẦU GHI 4/8/16 KÊNH TURBO HD 3.0 DVR HIK-7208SQ-F1/N – Giá đại lý