ĐẦU ĐỌC KIỂM SOÁT RA VÀO ZKTECO FR1500-WP – Giá đại lý