CPU Intel® Xeon E3 1230V5 - 3.4GHz / (4/8) / 8M Cache / Skylake – Giá đại lý