CPU Intel Core i3 8300 (4.0Ghz/ 8Mb cache) Coffee Lake – Giá đại lý